คลินิกทันตกรรมชมพูเด็นทัล

” คลินิกทันตกรรมชมพูเด็นทัล ” ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ชื่อ ” คลินิกทันตกรรมแอนเจิลสมายล์ “ ตั้งอยู่ที่ซอย รามคำแหง 43

ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2561 มีการย้ายคลินิกมาเปิดที่ซอย รามคำแหง 41/1 เนื่องจากทางคลินิกได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก และที่ใหม่สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น

และในปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ทางคลินิกได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” คลินิกทันตกรรมชมพูเด็นทัล ” ทางคลินิกมีการเพิ่มบริการด้านต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าที่เข้ารับการบริการ โดยทางคลินิกมีบริการทันตกรรมทุกรูปแบบ เช่น

จัดฟัน , ขูดหินปูน , ผ่าฟันคุด , เคลือบฟลูออไรด์ , รักษาโรคเหงือก , ทันตกรรมสำหรับเด็ก , อุดฟัน , ถอนฟัน , ฟอกสีฟัน , ฟันปลอม , รักษารากฟัน , รากเทียม

” คลินิกทันตกรรมชมพูเด็นทัล ” ปัจจุบันประกอบด้วย 2 สาขา คือ สาขารามคำแหง และ สาขาตลาดจัมโบ้ ตลอง 3 และทางคลินิกวางแผนจะเพิ่มสาขาใหม่ๆ ในอนาคตเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมที่ดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างง่ายดายทั้งในบริเวณ กทม. และจังหวัดใกล้เคียง

Timeline

Meet The Dentists

ทันตแพทย์ประจำสาขารามคำแหง

ทพญ.ปิยฉัตร บวนภิรมย์
ทพญ.ปิยฉัตร บวนภิรมย์
ท.13853
ทพญ.ธนัชญาพร สัจจมงคล
ทพญ.ธนัชญาพร สัจจมงคล
ท.15400
นันทนัช เจริญทรัพย์
นันทนัช เจริญทรัพย์
ท.16119
ทพญ.ปราณี สนโตแจ้ง
ทพญ.ปราณี สนโตแจ้ง
ท.8949
ทพญ.ไอริณ วรรณวิลาส
ทพญ.ไอริณ วรรณวิลาส
ท.13914

ทันตแพทย์ประจำสาขาตลาดจัมโบ้ คลอง 3

กชกร พิชญาสาธิต
กชกร พิชญาสาธิต
ท.17652
ทัชชานนท์ แสงสุบิน
ทัชชานนท์ แสงสุบิน
ท.17776
ณัฐพร ล้วนพฤกษ์
ณัฐพร ล้วนพฤกษ์
ท.16852
เบญจพร แก่นแก้ว
เบญจพร แก่นแก้ว
ท.15359
ทพญ.ปิยฉัตร บวนภิรมย์
ทพญ.ปิยฉัตร บวนภิรมย์
ท.13853
ทพญ.ปราณี สนโตแจ้ง
ทพญ.ปราณี สนโตแจ้ง
ท.8949