บริการของเรา

บริการทันตกรรมทุกรูปแบบ

 • จัดฟัน

 • ขูดหินปูน

 • ผ่าฟันคุด

 • เคลือบฟลูออไรด์

 • รักษาโรคเหงือก

 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • อุดฟัน

 • ถอนฟัน

 • ฟอกสีฟัน

 • ฟันปลอม

 • รักษารากฟัน

 • รากเทียม

ค่ารักษาเริ่มต้น

บริการทันตกรรมทุกรูปแบบ

โปรโมชั่น!!
รีเทนเนอร์ 2 ชิ้น 4,000.-
ฟอกสีฟันที่คลินิก 2,500.-
ฟอกสีฟันที่บ้าน ชุดละ 2,500.-
รากเทียมรวมครอบ 35,000.- /ซี่
อุดฟัน
อุดฟันสีเหมือนฟัน ด้านละ 500.-
อุดฟันสีเงิน ด้านละ 450.-
เคลือบหลุมร่องฟัน 400.-
อุดปิดช่องว่าง ช่องละ 2,000 – 3,000.-
Composite Veneer 2,000 – 3,000.-
Ceramic Veneer 12,000.-
Ceramic inlay/onlay 13,000 – 15,000.-
Metal inlay/onlay 3,000.-
Gold inlay 16,000 – 18,000.-
อุดชั่วคราว 500.-
ยาชา 100.-
รองพื้นกันเสียว 200.-
โรคเหงือก
ขูดหินปูนง่าย (Mild calculus) 700 – 900.-
ขูดหินปูนปานกลาง (Moderate calculus) 1,000 – 1,200.-
ขูดหินปูนยาก (Heavy calculus) 1,300 – 1,500.-
Airflow 500
เกลารากฟัน (รวมยาชาแล้ว)
Quadrant ละ  1,200- 1,500.-
ซี่ละ4 400 – 600.-
ตัดเหงือก เริ่มต้นที่ 1,500.-
Bone graft 5,000- 10,000.-
Soft tissue graft 6,000 – 8,000.-
Crown length 3,500 – 4,000.-
ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด
ถอนฟันง่าย 600 – 800.-
ถอนฟันยาก 900 – 1,200.-
แบ่งฟันแคะราก 1,000 – 1,500.-
ผ่าฟันคุด/ฟันฝังไม่ยาก 2,000 – 3,000.-
ผ่าฟันยาก+ลึกมาก 3,500 – 5,000.-
ตัดกระดูก 4,000.-
ทำฟันเด็ก
อุดฟันสีเหมือนฟัน ด้านละ 500.-
อุดฟันสีเงิน ด้านละ 450.-
ขูดหินฟูน 500 – 700.-
เคลือบหลุมร่องฟัน 400.-
ถอนไม่ใช้ยาชา 400.-
ถอน 500 – 900.-
เคลือบฟลูออไรด์ 600.-
รักษาราก 2,000 – 3,000.-
คลอบฟันเด็ก 2,000.-
Space maintainer 2,500 – 3,000.-
(ที่ก้นช่องว่าง) ต่อ 1 arch
Xray
X-ray ฟิล์มเล็ก 150.-
BW ฟรีทุกเคส
X-ray ฟิล์มใหญ่ 500.-

สามารถแบ่งชำระได้ 2-3 ครั้ง

รักษารากฟัน
รักษาฉุกเฉิน ซี่ละ 1,500.-
ฟันหน้า 4,500 – 5,000.-
ฟันกรามน้อย 6,000.-
ฟันกรามใหญ่ 9,000 – 12,000
Retreatment เพิ่ม
(สามารถแบ่งชำระได้ 2-3 ครั้ง)
2,000
ฟันปลอม
ฐานพลาสติก ซี่แรก+ฐาน
(ซี่ต่อไป ซี่ละ 500.- ตะขอตัวละ 300.-)
2,000 – 3,000.-
ฟันปลอมฐานพลาสติก ทั้งปาก 20,000.-
ฟันปลอมฐานโลหะ ซี่แรก+ฐาน
(ซี่ต่อไป ซี่ละ 500.-)
8,000.-
ฟันปลอมแบบยืดหยุ่นซี่แรก+ฐาน 7,000.-
ซ่อมฟันปลอมที่คลินิก 600 – 1,000.-
ซ่อม ส่ง Lab
(สามารถแบ่งชำระได้ 2-3 ครั้ง)
2,000.-
รากเทียมรวมครอบ 35,000.-/ซี่
Bone graft 5,000 – 10,000.-
ครอบฟัน
ครอบฟันชั่วคราว เริ่มต้นซี่ละ 1,000.-
ครอบฟัน non-precious 8,000 – 9,000.-
ครอบฟัน palladium 10,000 – 13,000.-
ครอบฟัน semi precious 14,000 – 15,000.-
ครอบฟัน precious 16,000 – 18,000.-
All ceramic 13,000 – 15,000.-
เดือยฟัน
สามารถแบ่งชำระได้ 2-3 ครั้ง
3,500.-
อื่นๆ
ค่าถอดอุปกรณ์+ขัดกาว 1,500.-
Screw (จัดฟัน) 3,000 .-
ฟอกสีฟันที่คลินิก 2,500.-
ฟอกที่บ้าน ชุดละ 2,500.-
Internal bleaching 1,500.-
รีเทนเนอร์ 1 ชิ้น เริ่มต้น 1,750.-
รีเทนเนอร์ 2 ชิ้น
หุ้มลวด ชิ้นละ 250.-
3,500 – 4,000.-
พิมพ์ปาก 1,000.-
Soft splint 2,500.-
Hard splint 4,000.-
รื้อ composite veneer 500.-/ซี่
รื้อ ceramic veneer 300.-/ซี่
รื้อสะพานฟัน/ครอบฟัน 1,000 –  1,500.-/ตัว
รีเทนเนอร์แบบโลหะ ชิ้นละ
ใส่ฟันเพิ่มซี่ละ 500.-
ใส่ยาง – เชนได้ (ไม่แนะนำใส่เคี้ยวอาหาร)
มีโลหะหลายแบบให้เลือก
5,000

หากต้องการสอบถามด้านอื่นๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ